Cirkulær og Bæredygtig økonomi er betydningsfuldt

Special Minds har en CSR-virksomhedsstrategi. Det har vi fordi, vi mener, at alle er nødt til at tage et samfundsansvar og hos os stræber vi efter at være miljømæssig og social ansvarlige. Vi vil altid bestræbe os på at belaste miljøet mindst muligt og have høje etiske mål og følge de generelle internationale normer på området.

Vi er en virksomhed, der arbejder med mennesker med en autismeprofil (ASF). Vores målgruppe besidder særlige kompetencer indenfor IT og løser opgaver med præcision, fokus og vedholdenhed. De særlige kompetencer er en vigtig del i vores arbejde med IT og genanvendelse af IT-udstyr. Hos os skaber vi rammer, der støtter og styrker den personlige udvikling.

Special Minds arbejder fokuseret med FN’s Verdensmål. Vi har valgt at stille særligt skarpt på 4 af dem – nemlig nr. 4, 8, 10 og 17 og når du samarbejder med os, har du også en vigtig CSR-profil.

Da vi er en socialøkonomisk virksomhed, betyder det, at vi har mål om både en positiv økonomisk bundlinje, men også en social bundlinje, der sikrer beskæftigelse til flere med ASF. Vores økonomiske overskud går ikke til ejere, men går bl.a. til uddannelse og faglig opgradering af vores ansatte med en autisme-diagnose (Verdensmål nr. 4 & 8).

I Special Minds arbejder vi både internt og eksternt med Verdensmål nr. 10 (lige ansættelsevilkår for alle med eller uden diagnoser) og så er vi ALTID interesseret i at danne partnerskaber (nr. 17), som kan hjælpe med at komme tættere på en realisering af Verdensmålene.